Pogoji uporabe

Pogoji uporabe pač morajo biti objavljeni. Legal mambo jumbo :)

Nahajate se na spletnem mestu “Longboard.si”, ki je pravno-formalno last Mihaela Zadravec – v nadaljevanju “lastnik”. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Z vstopom na spletno mesto longboard.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celoten spletni portal “Longboard.si”. Lastnik si pridržuje pravico do spreminjanja in posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo spletnega mesta longboard.si. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev.

Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene na spletnem mestu “Longboard.si”. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti lastnika. Kot uporabnik spletnega mesta “Longboard.si” se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Spletnega mesta “Longboard.si” ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil spletnemu mestu ali lastniku. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom spletnega mesta. Prepovedano je pridobivanje kakršnega koli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso namenoma na voljo v sklopu spletnega mesta ali izrecno dovoljena za dostop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Lastnik ali/in njegovi dobavitelji ne dajejo nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek spletnega mesta “Longboard.si”. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ”take, kot so” brez kakršne koli garancije. Lastnik in/ali njegovi dobavitelji zavračajo vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom. Lastnik in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem spletnega mesta “Longboard.si”, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe spletnega mesta, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na spletnem mestu “Longboard.si” ali kako drugače nastalimi z uporabo spletnega mesta, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bil lastnik ali kateri koli od njegovih dobaviteljev seznanjen z možnostjo nastanka škode. Če zakonodaja za posamezne pravice ureja drugače in njihovo omejevanje ni možno, je mogoče, da za vas ne veljajo vse zgornje omejitve.

Če ste s katerim koli delom spletnega mesta “Longboard.si”, storitev spletnega mesta ali s katerimi koli pogoji uporabe nezadovoljni, je vaše izključno in edino sredstvo, da spletnega mesta “Longboard.si” ne uporabljate več. V kolikor želite lahko svoje predloge in želje sporočite uredništvu spletnega mesta vendar ta ne garantira, da bo to vpoštevano.

Vsa vsebina spletnega mesta “Longboard.si”, razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo lastnika ali njegovih pogodbenih partnerjev. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve spletnega mesta longboard.si prenesli uporabniki, so last uporabnikov. Lastnik ima lahko patente, blagovne znamke, modele ali vzorce, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine , ki so povezane s spletnim mestom “Longboard.si”, vključno s spletnimi stranmi, ki so del le-teh. Če ni izrecno navedeno v teh pogojih uporabe, vam vsebina teh spletnih strani ne daje nikakršne licence za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge pravice intetektualne lastnine. Vse pravice, ki niso izrecno podeljene tukaj, so pridržane. Terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku. Ti pogoji uporabe so vezani na zakone Republike Slovenije.

Za reševanje vseh sporov in nesporazumov v zvezi s spletnim mestom “Longboard.si”, za katere so že bile izčrpane vse ostale zunajsodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani. Pri tem potrjujete, da iz teh pogojev uporabe ali uporabe servisov ne izhaja noben skupen podjem, družabništvo, zaposlitev ali delovno razmerje med vami in lastnikom.

Ti pogoji uporabe, vključno z dokumenti, izrecno vključenimi v zgornji sklic, določajo celotno pogodbo med vami in lastnikom spletnega mesta “Longboard.si”, glede na storitve spletnega mesta “Longboard.si”, ki nadomestijo vse prejšnje ali sočasne komunikacije in ponudbe, bodisi elektronske, ustne ali pisne, med vami in lastnikom glede na storitev spletnega mesta. Natisnjena različica teh pogojev uporabe ali njena kakršna koli elektronska oblika je sprejemljiva v sodnih ali upravnih procesih, ki temeljijo na tej pogodbi ali so povezani z njo, v isti meri in pod enakimi pogoji kot tudi drugi poslovni dokumenti in zapisi, ki so v izvirniku vzdrževani v tiskani obliki.

Ljubljana, 06.02.2010